ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านคกงิ้ว   
ตั้งอยู่เลขที่  40 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงคาน  - ท่าลี่
ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์  42110
โทรศัพท์  0-4287-0128
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
Comments